پورتال خبر

یادگاری دیکتاتور برای دیکتاتور /عکس

یادگاری دیکتاتور برای دیکتاتور /عکس

تصویر آدولف هیتلر در قاب عکس اصلی مخصوص پیشوا با علامت مخصوص آدولف هیتلر که به رضاشاه تقدیم شده‌ است.

}